Webkamera

Det er to webkameraer lokalet vårt.

Straumen mot Oksbåsen

Kamera 1 viser straumen ned utsikt vestover mot Oksbåsen.

Fjæra nærmest er en populær fiskeplass, særlig når straumen bærer inn, altså at det flør / går mot høyvann.

 

Straumen mot brua

Kamera 2 viser straumen med utsikt nordover mot brua.